بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
کانال خریداران و فروشندگان مواد پلاستیک آمار معاملات و عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا را از طریق تلگرام دریافت کنید
تاریخ امروز 20 می 2019, 11:07
پاسخ به موضوع  [ یک پست ] 
 تجارت الكترونیكی عرصه تعامل جدی ایران باتجارت جهانی 
نویسنده پیام
آواتار کاربر

عضو: 16 دسامبر 2007, 11:14
پست ها: 299
با ورود به هزاره سوم ,شاهد رقابت فشرده تر دولتها و قطبهای اقتصادی در جهان بخصوص در بخش تجاری هستیم وهریك می كوشندتا سهم بیشتری از امتیازات , امكانات و فرصتهای موجوددر پهنه تجارت جهانی را كسب كنند‏.‏

دراین عرصه گذار, پیشرفت علم و فناوری وضعیت رابه گونه ای كه تغییر داده است كه صاحبان قدرت به وضعیت موجود اكتفا نكرده اندوبا ایجاد بسترهای لازم و استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات ,فرصتهای جدیدی را خلق می كنند‏.‏

تجارت الكترونیك نیزبه عنوان یكی از ضروریات قرن بیست و یكم و محصول فناوریهای نوین ارتباطی ,با انجام هرگونه امور تجاری به صورت وصل خط و از طریق شبكه جهانی اینترنت ,نقش مهمی رادر تسهیل مبادلات داخلی و بین ‏المللی كشورها ایفا می كند‏.‏

این نوع تجارت باتوجه به مزایایی چون كاهش هزینه های خرید و فروش ,حذف واسطه ها,ایجاد ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده ,سفارش خریداز طریق اینترنت ,مذاكره شركتها با خریداران و ایجاد اولویت جست و جو از طریق وب بستری را فراهم آورده است تا فروشندگان بتواننددر بازارهای جهانی با عرضه كالاهای خودبا میلیونها خریدار با كمترین هزینه ,رقابت كنند‏.‏

آمار و ارقام حجم تجارت الكترونیكی و سهم ‏۲۰ ‏تا‏۲۵ ‏درصدی آن از كل تجارت بین المللی و پیش بینی نرخ رشد سالانه آن درحدود ‏۵۴ ‏درصد, بیانگر رشد میزان مبادلات تجاری به صورت الكترونیك در عرصه تجارت بین الملل است ‏.‏

دراین میان كشورهایی بیشتر توانسته اند ازاین فرصت طلایی بهرمندشوند كه خالق و ترویج دهنده فناوریهای نوین بوده اندو همچنین به اصل رقابت حضور دربازارهای بین المللی معتقد باشند‏.‏

براساس برخی آمارهای بین المللی ,سهم كشورهای توسعه یافته از كل مبادلات الكترونیكی در جهان درسال ‏۲۰۰۲ ‏,‏۹۵/۴ ‏بودو پیش بینی می شود درسال ‏۲۰۰۶ ‏بانرخ رشد مركب سالانه ‏۵۳ ‏درصد به ‏۹۳/۳ ‏درصدبرسد, این آمار بیانگر افزایش سهم كشورهای توسعه یافته درتجارت جهانی است ‏.‏

براساس برخی آمارهای بین المللی ,ایران نیز ازنظر میزان بهره مندی از تجارت الكترونیك درعرصه جهانی از جایگاه چندان رضایت بخشی برخوردارنیست ‏.‏

اظهارات اخیرری واكر رئیس سابق كمیته مركز تسهیلات بازرگانی الكترونیك سازمان ملل متحد سیفكت درخصوص رتبه پنجاهم ایران درمیان ‏۱۴۷ ‏كشور مورد بررسی وسهم ‏۴۳ ‏درصدی ایران دراین حوزه این موضوع مهم را یادآوری می كندكه باوجود پیشرفت بسیاردر عرصه های مختلف صنعتی و فناوری ,هنوز تجارت الكترونیك دركشور جایگاه شایسته خود رابه دست نیاورده است ‏.‏ هرچند كه این رتبه نسبت به بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی راضی كننده است , امابیانگر این موضوع مهم است كه ماهنوز نتوانستیم ازشرایط ایجاد شده درحوزه تجارت الكترونیك ,بهره مندشویم ‏.‏

واكر با مقایسه جایگاه كنونی ایران درمیزان دسترسی به تجارت الكترونیك نسبت به سایركشورها, معتقد است كه این رتبه نسبت به بسیاری از كشورها كه درفقرتجارت الكترونیك به سرمی برند,تا حدودی قابل قبول است .

وی سپس ازكشورهای كره جنوبی ,انگلیس وتایوان به ترتیب با‏۸۲ ‏,‏۷۷ ‏و ‏۷۹‏باعنوان بالاترین میزان دسترسی به تجارت الكترونیك نام بردوافزود‏:‏ كشورمالی با‏۹ ‏درصدمیزان دسترسی ,پایین ترین رتبه رابه خوداختصاص داده است ‏.‏

وزیر بازرگانی نیزدرآخرین اظهارات خوددرخصوص جایگاه ایران درعرصه تجارت الكترونیك گفت ‏: ‏تجارت الكترونیك درایران به طوركامل شكل نگرفته است ‏.‏

محمدشریعتمداری ,بابیان اینكه درزمان حاضربخشی ازتجارت كشوربر پایه الكترونیك صورت می گیرد,گفت ‏:‏تازمانی كه فعالیت تجاری دركشوربه طوركامل صورت نگیرد,نمی توان آماری ارایه كرد‏.‏

وی ادامه داد‏:‏یكی ازضرورتهای موردتوجه درعرصه تجارت الكترونیك ثبات مدیریت درحوزه های مختلف ومنتهی به الكترونیك است كه این بخش به فعالیت های گمركی ,بانكی ,حمل ونقل ,انتقال وجوه واطلاع رسانی تجاری نیازمند است ‏.‏

به گفته شریعتمداری ,تجارت الكترونیك ازسویی باگسترش فرهنگ استفاده ازآن درنظام بین المللی روبه رواست وازسوی دیگرباتغییرات لحظه به لحظه فناوری مواجه وضرورت تصمیم گیری دراین خصوص نیازمندسرعت بالای فعالیت است ‏.‏

وی بابیان اینكه درحوزه زیرساختهای تجارت الكترونیك پیشرفتهای رضایت بخشی حاصل شده ,افزود‏:‏دراین عرصه توانسته ایم فرهنگ تجارت الكترونیك را دركشورگسترش دهیم وبنگاههاراهدفمندكنیم ‏.‏به گفته وی ,ترویج روش استفاده ازمذاكرات الكترونیكی ازطریق شبكه اینترنتی میان بازرگانان وایجاد حركتهای موردنیازبرای تبلیغات تجاراز طریق كاتالوگ الكترونیكی دربهره مندی ازامكانات تجارت الكترونیكی موثر است ‏.‏

وی تصریح كرد‏:‏برخی ازنیازمندیهای بازرگانان مربوطبه اطلاعات گمركات بازارهای هدف حمل ونقل است كه می توان ازطریق سیستم اینترنتی ,دریافت كرد‏.‏

وزیربازرگانی درعین حال تصریح كرد‏:‏اینكه این مجموعه حلقه به هم متصلی شودكه كسی بتواندپشت دستگاه رایانه خودیك فعالیت تجاری رااعم ازخریدیافروش به طول كامل انجام دهد,هنوز دركشورما محقق نشده است وبه كندی پیش می رود‏.‏

فرهاددژپسندمعاون وزیربازرگانی نیزمعتقداست كه نگاه به تجارت الكترونیك دركشورباید فرابخشی وجامع باشد‏.‏ به گفته وی ,توسعه زیرساختها و الزامات آن نقش مهمی درگسترش تجارت الكترونیك دارند‏.‏وی توسعه تجارت الكترونیك ,آموزش وآ گاهسازی فعالان اقتصادی وتوسعه برنامه های آموزشی بخصوص رسمی راازجمله موضوعهایی دانست كه باید در توسعه تجارت الكترونیك مورد توجه قرارداد‏.‏

بایدتوجه داشت كه پذیرش درخواست ایران برای عضویت درسازمان تجارت جهانی و بهره مندی ازمزایای این سازمان نیازمند اقتصادی كاراو پویا است كه درآن بنگاههاباروزآمد كردن رویه هابه بهترین روشها وبراساس فناوری‏ های جدید,سلایق و تقاضای مصرف كنندگان را مد نظرقراردهند ودراین صورت است كه برای قرارگرفتن درمحیط رقابتی آمادگی پیدامی كنند‏.‏

تجارت الكترونیكی نیزبه دلیل تسهیل دسترسی به اطلاعات سریع ومناسب , حذف محدودیتهای زمانی ومكانی و بهره مندی ازفناوری بالابهترین وكارآمد‏ترین روش برای بنگاههای اقتصادی است كه باشعارجهانی شدن یعنی قیمت كمتروكیفیت برتردربازارجهانی قرارمی گیرند‏.‏

مدیریت صحیح ,سیاستگذاری مناسب و درست وتغییردرساختارهای اقتصادی میتواند زمینه رابیش ازپیش برای فعالان اقتصادی درحوزه تجارت الكترونیكی فراهم كندتابا بهره مندی ازنیروهای بالقوه تجارت جهانی وتجارت الكترونیكی درجهت توسعه تعامل جهانی ,گسترش صادرات كشورو افزایش اشتغال ورشد اقتصادی گام بردارند‏.‏


08 جولای 2009, 13:34
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ یک پست ] 

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 3 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  

Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد