تالار بورس کالا
http://www.boursekala.com/talar/

تعریف بورس اوراق بهادار
http://www.boursekala.com/talar/viewtopic.php?f=63&t=2538
صفحه 1 از 1

نویسنده:  yekrahgozar [ 12 آوریل 2009, 18:31 ]
موضوع پست:  تعریف بورس اوراق بهادار

تعريف بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معني يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن خريد و فروش سهام شركتها يا اوراق قرضه دولتي يا موسسات معتبر خصوصي، تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام مي شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار حمايت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمايه هاي راكد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است.
بورس اوراق بهادار از سويي مركز جمع آوري پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي به منظور تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري است و از سوي ديگر، مرجع رسمي و مطمئني است كه دارندگان پس اندازهاي راكد، مي توانند محل نسبتا مناسب و ايمن سرمايه گذاري را جستجو كرده و وجوه مازاد خود را براي سرمايه گذاري در شركتها به كار انداخته و يا با خريد اوراق قرضه شركتهاي دولتي و يا معتبر خصوصي، از سود معين و تضمين شده اي برخوردار شوند.

صفحه 1 از 1 همه زمانها به صورت UTC + 3:30 hours تنظیم شده.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/