تالار بورس کالا
http://www.boursekala.com/talar/

27- انواع اعتبار اسنادی: اعتبار قابل پرداخت تحت معامله اسناد
http://www.boursekala.com/talar/viewtopic.php?f=154&t=3221
صفحه 1 از 1

نویسنده:  Ghahremanpour [ 20 آگوست 2009, 14:41 ]
موضوع پست:  27- انواع اعتبار اسنادی: اعتبار قابل پرداخت تحت معامله اسناد

8-3- اعتبار قابل پرداخت تحت معامله اسناد (Negotiation Credits) :

تفاوت اين نوع اعتبار با اعتبارات نقدي و تحت قبولي در اين نكته است كه برات عهده، به بانك گشاينده صادر مي شود. در این نوع اعتبار به بانک NB اجازه داده میشود اسناد یا برات را معامله کند، یعنی وجه اسناد را از منابع خود با حق رجوع (اگر اعتبار را تایید نکرده باشد) پرداخت کند، بدون اینکه از گشاینده پوششی دریافت کرده باشد. البته بانک NB اجبار و تعهدی به انجام این کار ندارد مگر اینکه اعتبار را تایید نیز کرده باشد که در اینصورت پرداخت بدون حق رجوع می باشد.
اگرچه اين نوع اعتبارات مي توانند توسط هر بانكي معامله گردند (Freely-Available L/Cs) و ليكن ممكن است معامله اسناد به يك بانك خاص مانند بانك ابلاغ كننده يا تاييد كننده محدود شود (البته بايد توجه داشت در هر صورت شروط بايستي در L/C قيد شده باشد و بانك معرفي شده باشد).
اگر بنا باشد اعتباري توسط بانک ابلاغ کننده تاييد نيز گردد ، بطور معمول اينگونه اعتبار اسنادي ديگر نمي تواند توسط هر بانکي معامله شود ( Freely –AvailableL/Cs) .

صفحه 1 از 1 همه زمانها به صورت UTC + 3:30 hours تنظیم شده.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/