تالار بورس کالا
http://www.boursekala.com/talar/

9- اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ( غیرقابل برگشت )
http://www.boursekala.com/talar/viewtopic.php?f=154&t=3201
صفحه 1 از 1

نویسنده:  Ghahremanpour [ 18 آگوست 2009, 21:01 ]
موضوع پست:  9- اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر ( غیرقابل برگشت )

4- اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر:

اعتبار اسنادی (LC) تعهد غیرقابل برگشت مکتوب بانک گشاینده اعتبار به صادرکننده است که درقبال ارایه اسناد مطابق با شرایط اعتبار در محدوده زمانی تعریف شده در LC مبلغ توافق شده در اعتبار اسنادی را به فروشنده پرداخت نماید؛

اعتبار اسنادی غیرقابل برگشت (Irrevocable L/C ) اعتباری است که با توافق طرفین L/C یعنی بانک گشاینده ، ذینفع (فروشنده) و بانک تایید کننده (چنانچه در اعتبار وجود داشته باشد) می تواند ابطال یا اصلاح شود. اعتبار اسنادی قابل برگشت (revocable L/C ) در UCP600 کاملا“ حذف شده و اعتبار اسنادی صرفا“ می تواند غیرقابل برگشت باشد . در اعتبار قابل برگشت این امکان وجود داشت که در هر زمانی L/C توسط خریدار راسا“ اصلاح یا ابطال گردد .

صفحه 1 از 1 همه زمانها به صورت UTC + 3:30 hours تنظیم شده.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/