بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
کانال خریداران و فروشندگان مواد پلاستیک آمار معاملات و عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا را از طریق تلگرام دریافت کنید
تاریخ امروز 20 سپتامبر 2019, 08:02
پاسخ به موضوع  [ یک پست ] 
 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار 
نویسنده پیام

عضو: 03 آگوست 2009, 10:05
پست ها: 118
دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا مصوب هیأت مدیرۀ سازمان در تاریخ 20/01/87

در اجرای ماده (35) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و ماده (17) آئین‌نامة اجرایی قانون مذکور، این دستورالعمل به شرح زیر به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده 1: کلیة اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل بکار رفته‌اند.

مادۀ 2: هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورا، سازمان، بورس یا تشکل‌های خود‌انتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط، به تنبیهات مقرر محکوم می‌گردد.

مادۀ 3: مراجع رسیدگی به تخلفات عبارتند از:

1 - کمیته رسیدگی به تخلفات

2 - هیأت مدیره بورس مربوط

3 - هیأت رسیدگی به تخلفات

4 - هیأت مدیره سازمان

مادۀ 4: کمیتۀ رسیدگی به تخلفات (که از این پس کمیته نامیده می‌شود) به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی بدوی، انجام سایر اقدامات مربوط به تکمیل پروندۀ تخلفاتی و صدور رأی پیشنهادی تشکیل می‌شود تا در هیأت مدیرۀ بورس مربوط یا هیأت مدیرۀ سازمان تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. کمیته دارای سه عضو است که شامل نمایندۀ ثابت سازمان، نمایندۀ ثابت بورس مربوط و حسب مورد نمایندۀ واحد گزارش‌دهنده در سازمان، بورس یا کانون مربوطه می‌باشد.

مادۀ 5: نمایندۀ بورس یا کانون از میان کارکنان خبره، مورد وثوق و با تجربۀ آنها انتخاب می‌شوند.

مادۀ 6: در صورت کشف یکی از جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار در جریان رسیدگی، کمیته یا نماینده سازمان مکلف است مراتب را به سازمان گزارش نماید.

مادۀ 7: کمیته پس از رسیدگی به هر پرونده رأی پیشنهادی خود را با رعایت مواد (8) و (9) این دستورالعمل، حسب مورد به هیأت مدیره بورس یا سازمان ارائه می‌کند.

مادۀ 8: هیأت مدیرۀ هر بورس رأی پیشنهادی کمیتۀ مربوطه را درخصوص تخلفات کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران و بازارگردانان عضو آن بورس و ناشران پذیرفته شدۀ خود بررسی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.

مادۀ 9: هیأت مدیره سازمان به تخلفاتی که به موجب نظر کمیته مستوجب مجازات لغو یا تعلیق مجوز می‌باشد، رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌نماید.

مادۀ 10: هیأت رسیدگی به تخلفات (که از این پس هیأت نامیده می‌شود)، مرجع تجدیدنظر آراء صادره از سوی هیأت مدیرۀ بورس‌ها است. این هیأت مرکب از سه عضو است که توسط هیأت مدیره سازمان تعیین می‌شود. آراء هیأت رسیدگی به تخلفات پس از تأیید هیأت مدیرۀ سازمان قطعی است.

مادۀ 11: اعضای مرجع رسیدگی کنندۀ بدوی را نمی‌توان هم‌زمان به عنوان عضو مرجع تجدیدنظر منصوب کرد.

مادۀ 12: جلسات مراجع رسیدگی با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافته و مطابق نظر اکثریت تصمیم گیری می‌شود. کلیه اعضای حاضر، ذیل صورتجلسه و رأی را باید امضاء نمایند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور در ذیل صورتجلسه درج شده و به امضاء عضو مخالف خواهد رسید.

مادۀ 13: دبیرخانۀ مراجع رسیدگی در سازمان مستقر می‌باشد و امور مربوط را از قبیل تشکیل پرونده‌، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضاء، تشکیل جلسات و تنظیم آراء انجام خواهد داد.

مادۀ 14: تمامی گزارش‌های تخلفاتی اعم از گزارش‌های واصله از سازمان، بورس‌ها، کانون‌ها، تشکل‌های خود انتظام و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، در دبیرخانه ثبت و در صورت کامل بودن پرونده در کمیته مطرح می‌گردد. در صورت ناقص ‌بودن پرونده، دبیرخانه با قید موارد نقص، پرونده را جهت تکمیل به واحد مربوطه در سازمان ارسال می‌کند.

مادۀ 15: دبیرخانه موظف است براساس دستور کمیته، موارد تخلف را مستنداً به اشخاص موضوع گزارش ابلاغ نموده و مهلت 10 روزه‌ای را برای دریافت پاسخ تعیین نماید. در ابلاغیه ارسالی باید قید شود که شخص موضوع گزارش می‌تواند در جلسۀ رسیدگی حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح نماید. تاریخ دقیق جلسه و محل آن باید مشخص شود. عدم دریافت پاسخ مکتوب یا عدم حضور شخص موضوع گزارش مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

تبصره : سایر مراجع رسیدگی هم می‌توانند جهت استماع دفاعیات شخص یا اشخاص موضوع گزارش های تخلفاتی، از آنان دعوت به عمل آورند. عدم حضور شخص یا اشخاص مذکور، مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

مادۀ 16: آراء مراجع رسیدگی باید علاوه بر تصمیم نهایی مشتمل بر مشخصات شخص یا اشخاص موضوع گزارش، خلاصه‌ای از شرح اتهامات وارده، گردش کار و دفاعیات مطروحه بوده و همچنین مستدل و مستند به قوانین و مقررات مربوط باشد. قطعی یا قابل تجدید نظر بودن و مرجع تجدیدنظر، باید در ذیل آراء قید شود.

مادۀ 17: هیأت مدیره بورس موظف است در اجرای ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون بازار، یک نسخه از آراء صادره خود را حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ صدور، به سازمان ارسال نماید.

مادۀ 18: آراء صادره هیأت مدیره بورس ها در موارد زیر در هیأت قابل تجدیدنظر است:

1 - به درخواست متخلف

2 - با اعلام سازمان مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات در جریان رسیدگی یا صدور رأی

تبصره 1: مهلت درخواست تجدیدنظر، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی است.

تبصرۀ 2 : در صورت عدم درخواست تجدیدنظر از رأی صادره در مهلت مقرر، رأی هیأت مدیرۀ بورس قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

مادۀ 19: چنانچه مراجع رسیدگی در جریان رسیدگی به گزارشهای تخلفاتی تشخیص دهند که تداوم فعالیت اشخاص موضوع گزارشهای تخلفاتی در حین رسیدگی و قبل از صدور رأی قطعی منجر به تداوم تخلف یا وقوع تخلفات جدید می‌شود باید مراتب را به هیأت مدیرۀ سازمان اعلام کنند تا نسبت به تعلیق فعالیت اشخاص مزبور اتخاذ تصمیم شود.

این دستورالعمل در 19 ماده و 3 تبصره در نود و سومین جلسۀ هیأت مدیرۀ سازمان در تاریخ 20/01/87 به تصویب رسید.


05 سپتامبر 2009, 15:16
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ یک پست ] 

افراد آنلاین

کاربر حاضر در این تالار : - و 1 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  
 cron
Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد