تالار بورس کالا
http://www.boursekala.com/talar/

فاینانس و ریفاینانس ( Refinance ) چیست؟
http://www.boursekala.com/talar/viewtopic.php?f=146&t=3077
صفحه 1 از 1

نویسنده:  arjmand [ 26 جولای 2009, 21:23 ]
موضوع پست:  فاینانس و ریفاینانس ( Refinance ) چیست؟

فاینانس و ریفاینانس چیست و فرق بین ریفاینانس و اعتبار خریدار

فاینانس(اعتبار اسنادی بلند مدت):
در مواقعی که فروشنده کالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یک موسسه مالی درخواست می کند که وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت کند.معمولا این تسهیلات بلند مدت است . قرارداد این نوع اعتبارات در صورت وجود خط اعتباری فعال، بین بانک ایرانی و خارجی (اعتبار دهنده) و تحت نظارت بانک مرکزی منعقد می شود. این تسهیلات بلند مدت بوده و بانک خارجی تا ۸۵٪ مبلغ پروفرما را به متقاضی برای پرداخت وجه اسناد گشایش یافته تخصیص می دهد. از نظر فروشنده/ذینفع، این نوع اعتبار دیداری (نقدی) می باشد.

ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت):
استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی ( معمولا یکساله ) را ریفاینانس گویند . نوعی گشایش اعتبار اسنادی می باشد که فوشنده/ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به صورت نقد از بانک کارگزار دریافت می نماید و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد می نماید. حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال می باشد. برای روشن شدن بحث به قراردادی که بین بانک و متقاضی این نوع اعتبار بسته می شود در اینجا نگاهی بیندازید. شاید بهتر باشد برای روشن شدن مفهوم ریفاینانس آن را با اعتبار خریدار مقایسه کنیم.


اعتبار خریدار (Buyer’s Credit):
اعطای تسهیلات به خریداران یا كارفرمایان خارجی جهت خرید كالا و خدمات ایرانی در چارچوب قرارداد تأمین مالی را اعتبار خریدار می نامند.
این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امكان فروش مدت دار كالا و خدمات اعطاء می گردد. خریدار/ كارفرمای خارجی تمایل دارد وجه كالا یا خدمات دریافتی را به صورت مدت دار بپردازد در حالیكه فروشنده پیمانكار ایرانی ترجیح می دهد وجه مربوطه را بصورت نقدی دریافت كند. در اینجا بانك می تواند بصورت واسطه مالی ایفای نقش نماید. وجه مربوط را به فروشنده/ پیمانكار ایرانی بصورت نقدی پرداخت و در سررسید (های) مقرر از خریدار/ كارفرمای خارجی و یا بانك ایشان دریافت می كند.

این تسهیلات به خریداران خارجی كالا و خدمات ایرانی كه حداقل 60٪ ارزش آن كالا ساخت ایران و یا 60٪ ارزش آن خدمات توسط متخصصان ایرانی قابل ارائه باشند، پرداخت می شود به این ترتیب كه پس از صدور كالا یا خدمات مورد نظر بانك از جانب خریدار خارجی یا بانك وی حداكثر 85٪ ارزش سیاهه تجاری را به صادركننده ایرانی پرداخت می نماید و خریدار خارجی یا بانك وی وجه مربوطه را علاوه بر سود متعلقه در سررسیدهای مقرر به بانك بازپرداخت می نماید. (فروش مدت دار)ریفاینانس:
به موجب بخشنامه بانك مركزی استفاده از خطوط اعتباری كوتاه مدت بین بانكی حداكثر یكساله جهت گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات كالا را اصطلاحا" ریفاینانس گویند.

كلیه وارد كنندگان كالا و خدمات می توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین بانكی نمایند. وارد كننده ایرانی می تواند نسبت به خرید كالا به صورت مدت دار اقدام نماید و وجه كالای وارداتی را بصورت اقساطی پرداخت نماید. در حالیكه فروشنده، وجه كالای خود را به صورت نقدی در زمان ارائه اسناد حمل دریافت می نماید.

تفاوت:
در اعتبار خریدار، خریدار خارجی تأمین مالی می گردد و در ریفاینانس خریدار ایرانی تأمین مالی می گردد. در اعتبار خریدار كالا یا خدمات توسط فروشنده ایرانی صادر می گردد. در ریفاینانس كالا توسط خریدار ایرانی وارد می گردد.

صفحه 1 از 1 همه زمانها به صورت UTC + 3:30 hours تنظیم شده.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/