تالار بورس کالا
http://www.boursekala.com/talar/

سيمان امسال به بورس كالا‌ نمي‌رسد
http://www.boursekala.com/talar/viewtopic.php?f=142&t=2339
صفحه 1 از 1

نویسنده:  vahidi [ 22 فوریه 2009, 21:49 ]
موضوع پست:  سيمان امسال به بورس كالا‌ نمي‌رسد

رئيس انجمن صنفي سيمان در خصوص ورود سيمان به بورس كالا‌ گفت: به نظر مي‌رسد امسال اين اتفاق رخ ندهد اما در اين رابطه در حال مذاكرات و بررسي‌هاي لا‌زم براي عرضه محصول سيمان در بورس كالا‌ هستيم.
محمد حسن پورخليل در گفت و گو با فارس، تصميمات مربوط به صادرات سيمان و تبعات آن و همچنين سهميه‌بندي‌هاي لا‌زم براي صادرات و عرضه سيمان در بورس كالا‌ را تشريح كرد. وي با بيان اينكه انجمن صنفي سيمان كماكان متعهد به تنظيم بازار داخلي است اظهار داشت: اين انجمن تا پايان سال صادرات سيمان را سهميه‌بندي كرده اما اولويت تحويل و توزيع سيمان با بازار داخلي است.
پورخليل گفت: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده تا پايان سال يك ميليون تن سيمان براي صادرات در نظر گرفته شده و هر يك از شركت‌هاي هلدينگي سيماني نسبت به ظرفيت ميزاني از سيمان را صادر خواهند كرد. وي افزود: اين اقدام به اين منظور بوده كه قيمت‌هاي صادرات سيمان به يكباره فروكش نكند و مشتريان خارجي سيمان كشور در قيمت‌هاي پاييني اين محصول را خريداري نكنند و قيمت سيمان صادراتي متعادل شود.
دبير انجمن صنفي سيمان در پاسخ به اين سوال كه آيا سهميه‌بندي سال بعد صادرات سيمان مشخص شده يا خير توضيح داد: خير. چرا كه بر اساس اتفاقاتي كه تا پايان سال رخ مي‌دهد بررسي‌هاي جامعي براي ميزان صادرات سيمان در سال آينده به عمل خواهد آمد اما گمان مي‌رود كه نيازي به همكاري انجمن صنفي سيمان و دولت براي اعمال نظر در اين رابطه نباشد. چرا كه در سال آينده نيز مازاد سيمان بيشتري خواهيم داشت.
پور خليل مازاد سيمان توليدي تا پايان سال را حدود سه ميليون تن اعلا‌م كرد. به گفته پورخليل اين سهميه‌بندي به همه شركت‌هاي هلدينگ سيماني ابلا‌غ شده و شركت‌هاي سيماني مي‌توانند از همين امروز صادرات اين محصول را به خارج از كشور انجام دهند.
دبير انجمن صنفي سيمان در پاسخ به اين سوال كه آيا هماهنگي‌هاي لا‌زم با گمرك ايران به عمل آمده يا خير گفت: شركت‌هاي سيماني در حالي از همين امروز مي‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد با مشتريان خارجي اقدام كنند كه تا عملي شدن صادرات سيمان به مرزهاي كشور، هماهنگي‌هاي لا‌زم به گمرك انجام و مصوبات دولت ابلا‌غ خواهد شد.
پورخليل افزود: از شركت‌هاي سيماني كه مايل به صادرات سيمان هستند درخواست كرده‌ايم صادرات سيمان را در پاكت‌هاي ويژه و ممهور به مهر ويژه صادرات انجام دهند و اظهارنامه‌ها را نيز به نام كارخانه‌ها به ثبت برسانند. حسن اين كار اين است كه معافيت مالياتي به شركت‌هاي صادركننده تعلق مي‌گيرد. به گفته وي شركت‌هاي صادركننده سيمان بايد هر ماه ميزان صادرات را به انجمن صنفي سيمان گزارش كنند تا ميزان صادرات كنترل شود.
پورخليل در ادامه اظهارات خود به تداوم تعهدات مربوط به تنظيم بازار داخلي اشاره كرد و گفت: صادرات سيمان به شرطي انجام مي‌شود كه وضعيت توليد و توزيع داخلي آن بهم نريزد و به همان قيمت 65 هزار تومان به ازاي هر تن در نظر گرفته شود. اين در حالي است كه در برخي از استان‌ها هم اكنون هر تن سيمان تيپ يك به مبلغ 55 هزار تومان به دست مشتري مي‌رسد.
وي افزود: در 12 تير ماه 87 طرح ساماندهي توليد و توزيع سيمان ابلا‌غ شد و بر اساس آن انجمن صنفي سيمان تعهد دارد كه قيمت هر تن سيمان را بر روي 65 هزار تن حفظ كند كه الا‌ن نيز همان تعهد را ادامه داده و اولويت ما بازار داخلي است.
پورخليل در برابر اين سوال كه حذف عوارض صادرات سيمان چه اثراتي را براي اين صنعت به همراه خواهد داشت پاسخ داد: حذف عوارض صادراتي و 100 هزار توماني سيمان اين ابزار را در اختيار كارخانه‌هاي سيماني داده كه به جاي توقف توليد و فروش، ضمن رفع نيازهاي داخلي به صادرات سيمان نيز متوسل شوند.
وي گفت: اثر دوم اين است كه چالش بزرگي كه در سال آينده براي صنعت سيمان وجود داشت به طور نسبي برطرف شده است. به اين معني كه تا پايان سال جاري و سال آينده برخي از پروژه‌هاي سيمان راه‌اندازي و عملياتي خواهند شد و سيمان مازاد كشور افزايش خواهد يافت كه با حذف عوارض صادرات سيمان اين چالش بزرگ صنعت كشور برطرف شد. اين مصوبه اين ابزار را در اختيار ما قرار داده تا از اين چالش نيز عبور كنيم.
پورخليل با بيان اينكه اگر اين اقدام چند ماه زودتر اجرايي مي‌شد اثرات آن نمود بيشتري داشت در برابر اين سوال كه آيا با حذف عوارش صادرات سيمان، اين محصول به طور كامل از سبد حمايتي دولت خارج شده تصريح كرد: نكته‌اي كه با اين تصميم گرفته شد اين است كه با حذف عوارض صادرات سيمان آخرين مرحله براي خروج كامل سيمان از سبد حمايتي دولت نيز طي شد تا اين محصول به طور كامل از سبد دولت خارج شود.

صفحه 1 از 1 همه زمانها به صورت UTC + 3:30 hours تنظیم شده.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/