تالار بورس کالا
http://www.boursekala.com/talar/

گزارش معاملات
http://www.boursekala.com/talar/viewtopic.php?f=133&t=4425
صفحه 1 از 2

نویسنده:  ayrik [ 24 نوامبر 2010, 12:03 ]
موضوع پست:  گزارش معاملات

با سلام

روزسه شنبه 2آذر ماه

شمش 10 اونسی با قیمت تسویه14785000 وبا 5000+ریال تغییر

سکه دی ماه 3497149ریال وبا 6032 - ریال تغییر

سکه اسفند 3601535ریال وبا 1646 - ریال تغییر

نویسنده:  ayrik [ 05 دسامبر 2010, 01:14 ]
موضوع پست:  Re: گزارش معاملات

1389/09/06
سکه دی 3498.290ریال(+1.141ریال)

سکه اسفند3606.925ریال(+5.390)

شمش آذر14.790.000ریال(+5000ریال)
...............................................................
1389/09/07
سکه دی 3500.467ریال(+2.177ریال)
سکه اسفند 3.610.645ریال(+3.720ریال)
شمش آذر14.742.000(_48.000)
............................................................

نویسنده:  ayrik [ 11 دسامبر 2010, 16:09 ]
موضوع پست:  Re: گزارش معاملات

1389/09/07
سکه دی3500467ریال.......+2177ریال
سکه اسفند3610645ریال.......+3720ریال
شمش آذر14742000ریال.......(-48000ریال)

نویسنده:  ayrik [ 11 دسامبر 2010, 16:20 ]
موضوع پست:  Re: گزارش معاملات

1389/09/14
سکه دی 3.540.611ریال(-53.44ریال)
سکه اسفند3.647.935ریال(-5.550ریال)
شمش آذر14.698.500ریال(-111.500ریال)

1389/09/15
سکه دی3.538554ریال(-2.057ریال)
سکه اسفند3.641.676ریال(-6.259ریال)
شمش آذر14.827.000ریال(+128.500ریال)

1389/09/16
سکه دی 3.510.519ریال(-33.356ریال)
سکه اسفند 3.613.598ریال(-35.450ریال)
شمش آذر 14.765.000ریال

نویسنده:  ayrik [ 11 دسامبر 2010, 21:05 ]
موضوع پست:  Re: گزارش معاملات

1389/09/20
سکه دی3.502.554ریال(-7.965)
سکه اسفند3.611.095ریال(-2.503)
شمش آذر14.750.000ریال(-15.000)

صفحه 1 از 2 همه زمانها به صورت UTC + 3:30 hours تنظیم شده.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/