بازدید کننده گرامی! خوش آمدید. جهت دسترسی به تمام امکانات تالارهای گفتگو، لازم است با نام کاربری خود وارد شوید و اگر ثبت نام نکرده اید، ثبت نام نمایید. جهت ثبت نام اینجا را کلیک کنید.
 
راهنمایی: برای انتخاب تالار مورد نظر و مشاهده مطالب مرتبط با موضوع خود ، به صفحه اصلی تالارهای گفتگو بروید.
کانال خریداران و فروشندگان مواد پلاستیک آمار معاملات و عرضه های مواد پلیمری در بورس کالا را از طریق تلگرام دریافت کنید
تاریخ امروز 17 فوریه 2020, 16:14
پاسخ به موضوع  [ یک پست ] 
 دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران 
نویسنده پیام

عضو: 22 فوریه 2009, 19:15
پست ها: 232
دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی درشرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) مصوب شورایعالی بورس مورخ20/12/86

در اجرای بند2 مصوبه مورخ 1/11/86 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به استناد بند4 ماده4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 این دستورالعمل جهت راه­اندازی و انجام معاملات قرارداد آتی به پیشنهاد شرکت بورس کالای ایران،در52 ماده و 17 تبصره در تاریخ 19/12/1386 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

فصل اول: تعاریف و کلیات

مادۀ 1: تعاریف:

کلیه اصطلاحات و واژه هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل نیز کاربرد دارند. واژه های دیگر دارای معانی ذیل می باشند.

1. آخرین روز معاملاتی: آخرین روزی که امکان معامله یک قرارداد آتی در بورس وجود دارد.

2. اتاق پایاپای: واحدی است که وظیفه تسویه و پایاپای قرارداد آتی را برعهده دارد.

3. اخطاریه افزایش وجه تضمین: اخطاری است که به منظور افزایش وجه تضمین مشتریان تا سطح وجه تضمین اولیه داده می‌شود.

4. ارزش قرارداد: ارزش دارایی تعهد شده در قرارداد آتی در زمان اخذ موقعیت تعهدی است.

5. اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی : گزارشی است که برای اطلاع سرمایه گذاران از وضعیت دارائی پایه و مشخصات قرارداد آتی در قالب فرم‌هایی که به تصویب هیئت مدیرۀ بورس می‌رسد، برای عموم منتشر می‌شود.

6. اعلامیه تحویل: اعلامیه ای‌ است که توسط اتاق پایاپای جهت اطلاع خریداران از وضعیت تحویل کالا به آنها ارائه می گردد.

7. بازار جبرانی: بازاری است که پس از پایان معاملات روزانه تشکیل می گردد. در این بازار محدودیتهای قیمتی و مقداری معاملات تغییر می‌یابد و معاملات آن تاثیری در محاسبه قیمت تسویه روزانه ندارد.

8. بستن موقعیت: تبدیل تعهد از طریق اتخاذ یک موقعیت تعهدی جدید معکوس در مقابل موقعیت تعهدی باز مشتری

9. بورس: شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام ) می باشد.

10. به‌روز رسانی حساب‌ها: فرآیندی است که پس از پایان جلسه معاملات توسط اتاق پایاپای و به ترتیبی که در این دستورالعمل ذکر گردیده است، با هدف کنترل وجوه تضمین مشتریان انجام می شود.

11. بیانیه ریسک: فرمی است که قبل از فعالیت در بازار معاملات آتی باید به امضا مشتری رسیده باشد و حاکی ‌از اقرار شخص مذکور نسبت به آگاهی کامل وی از ریسک موجود در این معاملات می باشد.

12. پیش پرداخت تحویل: وجهی است که خریداران باید به عنوان پیش پرداخت جهت تحویل کالا نزد اتاق پایاپای تودیع نمایند.

13. تحویل: تسلیم دارایی پایه قرارداد آتی سررسید شده توسط فروشنده به خریدار.

14. تسویه نقدی: توافق طرفین تعهد مبنی برسقوط تعهدات ایشان است که بر مبنای آن تسویه نهایی بر حسب آخرین قیمت تسویه روزانه صورت پذیرفته و مانده وجوه مسترد می‌گردد.

15. دورۀ عادی معاملاتی: دوره ‌زمانی است که در آن معاملات بر مبنای حراج پیوسته انجام می‌شود.

16. جلسۀ معاملات: دوره زمانی انجام معاملات یک قرارداد آتی است که شاملدوره گشایش،جلسه عادی معاملاتی و دوره پایانی معاملات می‌شود.

17. حداقل‌ وجه تضمین: حداقلی از سطح وجه تضمین اولیه است که برای هر موقعیت تعهدی باز باید موجود باشد. حداقل مذکور در مشخصات هرقرارداد آتی تعیین می‌شود.

18. حراج پیوسته: حراجی است که پس از دوره گشایش آغاز و تا پایان جلسه معاملات ادامه می یابد.

19. حراج تک قیمتی: حراجی است که پس از دوره پیش گشایش جهت کشف یک نرخ برای اجرای سفارشات ثبت شده و شروع حراج پیوسته انجام می شود.

20. حساب عملیاتی مشتری: حساب بانکی مشتری است که جهت تسویه وجوه توسط اتاق پایاپای مورد استفاده قرار می گیرد.

21. خریدار: شخصی است که تعهد به خرید دارایی پایه در سر رسید می‌نماید و مطابق عرف بازار خریدار نامیده می‌شود.

22. دارائی پایه: دارائی موضوع قرارداد آتی پذیرش شده است.

23. دوره پایانی معاملات: دوره‌ای است که بازار با آن پایان می‌یابد و طی آن ورود سفارش جدید و یا ابطال سفارشات امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً سفارشاتی که با تغییر قیمت، شرایط برابری قیمت خرید و فروش را احراز می‌کنند، در این دوره اجرا می‌شوند.

24. دوره پیش گشایش: دوره ای است که در آن امکــان ثبت , تغییر و حذف سفارش وجود دارد و لیکن سفارشات اجرا نمی شود.

25. دوره تسویه روزانه: مدت زمانی است که طی آن عملیات مربوط به تسویه قرارداد آتی صورت می گیرد.

26. دوره گشایش: این دوره شامل دوره پیش گشایش و حراج تک قیمتی است.

27. دوره معاملات: فاصله زمانی اولین لغایت آخرین روز معاملات هر قرارداد آتی که در مشخصات آن قرارداد تعریف می‌شود.

28. رسید انبار: سندی است که توسط انبارهای مورد تائید بورس صادر شده و مالکیت شخص را بر مقدار مشخصی از یک کالا گواهی می‌کند.

29. روزکاری: روزهای مجاز معاملاتی که توسط هیئت مدیره بورس جهت انجام معاملات آتی تعیین می شود.

30. سفارش: دستور مشتری جهت اتخاذ موقعیت تعهدی خرید یا فروش

31. فروشنده: شخصی است که تعهد به فروش دارایی پایه در سر رسید می‌نماید و مطابق عرف بازار فروشنده نامیده می‌شود.

32. قراردادآتی: قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می‌شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد ، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند .

33. قرارداد آتی پذیرش شده: اوراق بهادار مبتنی بر کالایی است که توسط هیئت پذیرش بورس به منظور معاملات آتی در بورس پذیرش شده است.

34. قیمت تسویه روزانه: قیمتی است که روزانه جهت به روز رسانی حساب‌ها توسط بورس محاسبه و اعلام می گردد.

35. کمیتۀ آتی :کمیته‌ای ‌است که توسط هیأت مدیره بورس جهت انجام وظایف مصرح در این دستورالعمل تشکیل می‌گردد.اعضای این کمیته باید بر اساس مقررات و با رعایت بی طرفی و انصاف عمل کنند. ضوابط اجرایی فعالیت کمیته توسط هیئت مدیرۀ بورس تعیین می‌شود و مدیرعامل بورس مسئولیت نظارت بر حسن انجام وظایف این کمیتۀ را بر عهده دارد.

36. گواهی آمادگی تحویل: سندی است که توسط فروشنده قرارداد آتی و به منظور آگاهی اتاق پایاپای از آمادگی وی جهت تحویل کالا در قالب فرم‌های بورس ارائه می گردد.

37. ماه قرارداد: ماهی است که درآن قرارداد آتی سررسید می‌شود.

38. مشتری: شخصی که به عنوان خریدار یا فروشنده در بازار فعالیت می کند.

39. موقعیت تعهدی: تعهد موضوع یکقرارداد آتی در بازار معاملات آتی است.

40. موقعیت تعهدی باز: موقعیت تعهدی که در بازار معاملات آتی تسویه نهائی نشده است.

41. موقعیت تعهدی خرید: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن ، متعهد به خرید دارائی پایه ذکر شده درقرارداد آتی می گردد.

42. موقعیت تعهدی فروش: موقعیت تعهدی است که مشتری با اتخاذ آن ، متعهد به فروش دارائی پایه ذکر شده در قرارداد آتی می گردد.

43. وجه تضمین: وجهی است که در قالب شرط ضمن عقد از مشتریان دریافت می‌شود.

44. وجه تضمین اضافی: وجه تضمینی است که در صورت عدم کفایت وجه تضمین اولیه جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت، از کلیه مشتریان دارای موقعیت تعهدی باز اخذ می‌گردد. این وجه با اعلام اتاق پایاپای و طی مهلت اعلام شده از سوی این اتاق باید توسط مشتریان پرداخت گردد. میزان این وجه توسط بورس تعیین می‌شود.

45. وجه تضمین اولیه: وجه تضمینی است که جهت تضمین ایفای تعهدات مشتریان برای ایجاد یک موقعیت تعهدی اخذ می شود. میزان این وجه در مشخصات هرقرارداد آتی تعیین می‌شود.( به سایر مقالات سایت بورس کالا http://www.boursekala.com مراجعه کنید)

46. وجه تضمین جبرانی: وجه تضمینی است که مشتریان بعد از دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمین، باید نزد اتاق پایاپای تودیع نمایند.

فصل دوم: مشخصات قرارداد آتی :

مادۀ 2- دارایی پایه از بین محصولات پذیرفته‌شده در بورس یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی به تشخیص هیئت پذیرش ، انتخاب می‌گردد.

مادۀ 3- قرارداد آتی قابل معامله در بورس بر اساس قرارداد آتی پذیرش شده، توسط هیئت مدیره بورس تعیین می‌شود. مشخصات قرارداد آتی به تصویب هیئت مدیره بورس خواهد رسید.

مادۀ 4- مشخصات قرارداد آتی باید شامل موارد ذیل باشد:

1-دارایی پایه

11- وجه تضمین اولیه

2-قرارداد آتی پذیرش شده

12- حداقل وجه تضمین

3- اندازۀ قرارداد آتی

13- حداکثر هر سفارش

4- استاندارد تحویل

14- واحد قیمت

5- ماه‌ قرارداد آتی

15- کارمزد معاملات

6 – حد نوسان قیمت روزانه

16- نماد معاملاتی

7- دوره معاملات شامل:

17 - ساعات معامله

- اولین روز معاملاتی

18- پیش پرداخت تحویل

- آخرین روز معاملاتی

19 - سقف مجاز موقعیت های معاملاتی باز

8- تاریخ تحویل

20-جریمه‌ها

9- محل تحویل

10- حداقل تغییر قیمت سفارش


مادۀ 5-بورس موظف است اطلاعیه معاملاتی قرارداد آتی را حداقل 3 روز کاری قبل از آغاز معاملات، از طریق سایت رسمی خود به اطلاع عموم برساند.

فصل سوم: ثبت سفارش مشتریان

مادۀ 6- آن دسته از شرکت‌های کارگزاری یا کارگزار/ معامله‌گران، مجاز به انجام معامله آتی خواهند بود که مجوز انجام معاملات آتی را از سازمان اخذ نموده و بدین منظور در بورس پذیرش شده باشند. فعالیت در این بازار به منزله پذیرش مفاد این دستورالعمل می‌باشد.

مادۀ 7- آن دسته از نمایندگان شرکت‌های کارگزاری امکان دسترسی به سامانه معاملات برای انجام معاملات آتی را خواهند داشت که صلاحیت‌های لازم را از نظر سازمان وبورس احراز نموده باشند.

مادۀ 8- کد مشتری باید قبل از معاملات به درخواست مشتری، توسط کارگزار اخذ شده باشد. جهت اخذ کد مشتری کارگزار باید مدارک زیر را از مشتری دریافت نماید.

1- برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر اصل شده باشد و برای اشخاص حقوقی مدارک تأسیس و دارندگان امضای مجاز و کپی شناسنامه صاحبان امضای مجاز که توسط کارگزار برابر اصل شده باشد.

2- فرم تکمیل شدۀ درخواست کد مشتری

3- فرم بیانیه ریسک به امضای مشتری

تبصره1 : فرم درخواست کد و بیانیه ریسک توسط بورس تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تبصره2 : فعالیت مشتریان دارای کد معاملاتی منوط به تکمیل فرم بیانیه ریسک می‌باشد.

مادۀ 9- فعالیت مشتری در بازار معاملات آتی منوط به افتتاح حساب بانکی توسط مشتری جهت معاملات آتی خواهد بود. بانک یا بانک‌های مورد نظر و نحوۀ افتتاح حساب توسط بورس اعلام خواهد شد.

مادۀ 10- کارگزاران می‌توانند سفارش مشتریان را به صورت کتبی، تلفنی، از طریق اینترنت و یا سایر روش‌های تعیین‌شده توسط بورس دریافت نمایند، لیکن موظفند کلیه سفارش‌های مذکور را در فرم‌های ثبت سفارش که توسط بورس ابلاغ می‌گردد، ثبت نمایند.

مادۀ 11- کارگزاران مکلفند فرم‌های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب درخواست به بورس و یا سازمان ارائه نمایند.

مادۀ 12- جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت زمان دقیق و تاریخ ، هنگام تکمیل فرم سفارش الزامی است. این قاعده در مورد سفارش‌های الکترونیکی یا تلفنی نیز لازم الاجرا است. کارگزاران مکلفند بر اساس اولویت زمانی دریافت سفارش مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمایند.

مادۀ 13- کارگزار مکلف است قبل از ثبت سفارش هر مشتری، واریز وجه تضمین اولیه‌ به حساب عملیاتی مشتری را احراز نماید. در غیر اینصورت مسئولیت پرداخت وجه تضمین اولیه با کارگزار خواهد بود.

مادۀ 14-انواع سفارشات قابل ارائه توسط مشتری به شرح ذیل می‌باشد:

الف) سفارش به قیمت معین: سفارشی است که باید در قیمت تعیین شده یا بهتر معامله شود.

ب) سفارش به قیمت بازار: سفارشی است که باید با قیمت بازار معامله شود.

ج) سفارش جلوگیری از زیان: سفارشی است که در صورت رسیدن قیمت بازار به یک قیمت مشخص، اجرا می شود.

تبصره : سایر انواع سفارشات به پیشنهاد بورس به تصویب سازمان می‌رسد.

مادۀ 15- سفارشات به لحاظ اعتبار به انواع زیر دسته‌بندی می‌شود.

الف) اعتبار روزانه[1]:اعتبار تا پایان روز معاملاتی ثبت سفارش

ب) اعتبار جلسه معامله[2] :اعتبار تا پایان جلسه معاملاتی ثبت سفارش

ج) اعتبار همه یا هیچ[3] : اجرای سفارش به شرط انجام تمام آن و درغیر این صورت حذف سفارش

د) اعتبار تا زمان ابطال [4] :اعتبار تا زمان حذف سفارش

ﻫ) اعتبار تا زمان تعیین‌شده[5] :اعتبار تا زمان تعیین شده در سفارش

مادۀ 16- سقف اعتباری معاملات هرمشتری و هرکارگزار توسط هیئت مدیره بورس تعیین می‌گردد.

فصل چهارم: نحوه انجام معاملات

مادۀ 17- ساعات و روزهای انجام معامله در بورس و مدت هریک از مراحل جلسۀ معاملات توسط هیئت مدیرهبورس تعیین و اعلام می شود.

تبصره : تغییرات ساعات و روزهای معامله حداقل 3 روز کاری قبل از اعمال، باید به اطلاع عموم برسد.

مادۀ 18- اجرای سفارشات براساس اولویت قیمت و در صورت تساوی قیمت‌ها براساس اولویت زمانی ورود سفارش به سامانه معاملاتی خواهد بود.

تبصره: هیات مدیره بورس می تواند علاوه بر اولویت های مذکور در این ماده، اولویت های دیگری را حسب مورد جهت تصویب به سازمان پیشنهاد نماید. این تغییرات حداقل 3 روز کاری قبل از اعمال، باید به اطلاع عموم برسد.

مادۀ 19- معاملات قرارداد آتی با یک حراج تک قیمتی آغاز و با حراج پیوسته ادامه می یابد.

مادۀ 20- بورس حداکثر یک ساعت پس از پایان جلسه معاملات روزانه، قیمت تسویه را براساس مقررات این دستورالعمل محاسبه و به عموم اعلام می‌نماید.

مادۀ 21- دامنه نوسان قیمت روزانه هر قرارداد آتی و سقف حجم هر سفارش در زمان پذیرش قرارداد آتی مشخص می‌شود.

تبصره: تغییر دامنه نوسان قیمت و سقف حجم هر سفارش در طول دوره معاملاتی قرارداد آتی با پیشنهاد هیات مدیره بورس و پس از تصویب هیئت مدیرۀ سازمان امکان پذیر می‌باشد. این تغییرات حداقل 3 روز کاری قبل از اعمال، باید به اطلاع عموم برسد.

مادۀ 22- در صورت وجود اطلاعات یا وقوع شرایط اضطراری که تاثیر با اهمیتی بر قیمت قرارداد آتی و یا تصمیم سرمایه‌گذاران داردکمیته آتی می‌تواند معاملات را حداکثر به‌ مدت یک جلسۀ معاملاتی متوقف نموده و موضوع را جهت رفع موارد توقف پیگیری نماید.

تبصره : توقف معاملات بیش از یک جلسۀ معاملاتی تا 3 روزکاری با دستور مدیرعامل بورس و بیش از آن با موافقت سازمان امکان پذیر می‌باشد.

مادۀ 23- در صورت وقوع موارد موضوع مادۀ 22 این دستورالعمل،کمیته آتی معاملات مبتنی یا متاثر از این موارد را تشخیص داده و به مدیرعامل بورس ارائه می‌کند. مدیرعامل بورس عدم وقوع این گونه معاملات را اعلام می‌نماید.

مادۀ 24: در صورتی که کارگزار خریدار یا فروشنده نسبت به معاملات انجام‌شده معترض باشند باید اعتراض خود را با ذکر دلایل برای رسیدگی تا 2 ساعت قبل از شروع جلسه معاملاتی روز بعد به بورس اعلام نماید. تصمیم بورس در این خصوص لازم‌الاجراست.

مادۀ 25- بورس گزارش آماری معاملات بازار را طبق ضوابط سازمان منتشر می‌کند.

مادۀ 26- موقعیت های تعهدی باز هر کارگزار یا مشتری نباید از سقف مجاز تعیین شده برای نامبرده بیشتر باشد.

تبصره: سقف مجاز موقعیت های تعهدی باز هر مشتری یا کارگزار طبق ضوابط بورس تعیین می‌شود.

مادۀ 27- در صورتیکه ظن استفاده از اطلاعات نهانی یا دستکاری قیمت در معاملات وجود داشته باشد و یا تغییرات غیرعادی قیمت مشاهده گردد، سازمان می‌تواند دستور توقف نمادمعاملاتی قرارداد آتی را صادر نمایند. در این حالت بورس باید بلافاصله اقدام به توقف نماد معاملاتی مربوطه نموده و تا رفع دلایل توقف نماد، موضوع را پیگیری نماید. بازگشایی مجدد نماد با موافقت سازمان امکان پذیر خواهد بود.

فصل پنجم: تسویه

مادۀ 28: هر مشتری باید جهت انجام معاملات آتی، حسابی تحت عنوان حساب عملیاتی مشتری نزد بانکی که بدین منظور توسط اتاق پایاپای معرفی می شود، افتتاح نماید. در زمان افتتاح حساب، مشتری اذن تصرف در حساب مذکور را جهت انجام عملیات به‌‌روز رسانی حساب‌ها، مطابق مقررات این دستورالعمل به اتاق پایاپای خواهد داد.

تبصره: نقل وانتقالات وجوه جهت تسویه حساب مشتریان توسط اتاق پایاپای انجام می گیرد.

مادۀ 29: اتاق پایاپای متناسب با تعدادموقعیت تعهدی باز هر مشتری و میزان وجه تضمین اولیه هر قرارداد آتی، اقدام به مسدود نمودن حساب نامبرده می نماید.

مادۀ 30 : دوره تسویه روزانه بعد از پایان معاملات آغاز می گردد و تا یک ساعت قبل از پایان جلسه معاملات روز بعد ادامه خواهد یافت.

مادۀ 31 : اتاق پایاپای بر اساس قیمت تسویه روزانه ، عملیات به‌روز رسانی حساب‌ها را به شرح زیر انجام می‌دهد:

1- در مورد موقعیت‌های تعهدی باز، تفاوت ارزش دارایی تعهد شده در قرارداد آتی را بر حسب تفاوت قیمت تسویه روزانه روزمعاملاتی جاری با روز معاملاتی قبل محاسبه و به حساب مشتریان منظور می نماید.

2- در صورتی که پس از انجام عملیات بند فوق وجه تضمین اولیه مشتری از سطح حداقل وجه تضمین کمترشود، اتاق پایاپای اخطاریه افزایش وجه تضمین را برای کارگزار مربوطه ارسال می‌ نماید.

مادۀ 32: کارگزاران موظفند بلافاصله پس از دریافت اخطاریه افزایش وجه تضمین مراتب را به اطلاع مشتری مربوطه برسانند تا وی نسبت به پرداخت وجه تضمین جبرانیخود ظرف مهلت زمانی مقرر اقدام نماید.

تبصره 1: وجه تضمین جبرانی حداکثر تا یک ساعت قبل از پایان جلسه معاملاتی روز کاری بعد باید پرداخت شود.

تبصره 2: ایجاد موقعیت تعهدی باز جدید برای مشتریانی که اخطاریه افزایش وجه تضمین دریافت کرده اند، پس از پرداخت وجه تضمین جبرانی مقدور می باشد.

مادۀ 33: در صورتیکه مشتری تا پایان مهلت مقرر نسبت به واریز وجه تضمین جبرانی و اصلاح موجودی حساب خود تا سطح وجه تضمین اولیه اقدام ننماید، کارگزار مربوطه حسب دستور اتاق پایاپای اقدام به بستن تمام یا بخشی از موقعیتهای تعهدی باز مشتری جهت تامین وجه تضمین جبرانی مورد نیاز می نماید.

مادۀ 34: در صورتیکه کارگزار نتواند از محل بستن موقعیت معاملاتی مشتری در ساعات معاملات عادی، اقدام به تامین وجه تضمین جبرانی نماید، در بازار جبرانی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد نمود.

تبصره1 : ضوابط اجرایی بازار جبرانی به تصویب هیئت مدیرۀ بورس خواهد رسید.

تبصره2: درصورتیکه بستن موقعیت های تعهدی مشتری در بازار جبرانی پوشش دهنده تعهدات وی نباشد،این تعهدات از محل موجودی کارگزار مربوطه و یا تضمین‌های وی نزد اتاق پایاپایتامین می شود.

مادۀ 35: در صورتیکه مشتری اقدام به بستن موقعیت خود نماید تفاوت ارزش قرارداد معکوس با ارزش دارایی تعهد شده در قرارداد آتی بر حسب آخرین قیمت تسویه روزانه به حساب مشتری منظور می‌شود.

مادۀ 36: در پایان هر روز معاملاتی، قیمت تسویه روزانه براساس رویه های ذیل محاسبه می‌گردد:

الف- قیمت تسویه روزانه، میانگین وزنی قیمت معاملات انجام شده طی 30 دقیقه پایانی آخرین جلسه معاملات آن‌روز معاملاتی است.

ب- در صورتیکه حجم معاملات در دوره زمانی بند الف کمتر از 20درصد کل معاملات همان روز باشد، قیمت تسویه روزانه، میانگین وزنی قیمت معاملات انجام شده طی یک ساعت پایانی آخرین جلسه معاملات آن‌روز معاملاتی است.

ج- در صورتیکه حجم معاملات در دوره زمانی بند ب کمتر از 20 درصد کل معاملات همان روز باشد، قیمت تسویه روزانه میانگین وزنی قیمت کل معاملات روزانۀ قرارداد آتی می‌باشد.

د- در صورتیکه در یک روز معاملاتی، قرارداد آتی معامله‌ انجام نشود، میانگین قیمت بهترین سفارش خرید و فروش ثبت شده در سامانۀ معاملاتی که در محدوده مجاز نوسان قیمت روزانه قرار داشته باشد، در لحظۀ اتمام آخرینجلسه معاملات آ‌ن‌روز، محاسبه و به عنوان قیمت تسویه روزانه در نظر گرفته خواهد شد.

ﻫ-در صورتی که تعیینقیمت تسویه روزانه به هیچیک از روش‌های فوق ممکن نباشد، قیمت تسویۀ روزانه توسط کمیتۀ آتی و بصورت تئوریک محاسبه می‌گردد. روش محاسبه تئوریک قیمت تسویه روزانه به پیشنهاد کمیتۀ آتی به تصویب هیئت مدیرۀ بورس خواهد رسید.

مادۀ 37: اتاق پایاپای پس از اعلام قیمت تسویه روزانه، باید تا پایان ساعات کاری همان روز گزارش تسویه را برای کارگزاران ارسال نماید. این گزارش شامل حداقل اطلاعات مربوط به هر کارگزار به تفکیک مشتریان وی به شرح ذیل می باشد:

1- تعداد موقعیت های تعهدی باز موجود

2- تعداد موقعیت های تعهدی بسته شده طی روز

3- تعداد موقعیت های تعهدی بازشده طی روز

4- میزان وجه تضمین موجود

5- میزان وجه تضمین اولیه مورد نیاز

6- وجه تضمین جبرانی

7- کارمزدها

مادۀ 38: کارگزاران باید پس از دریافت گزارش تسویه، آن را بررسی و در صورت هر گونه مغایرت موضوع را تا 30 دقیقه قبل از شروع بازار روز کاری بعد کتباً به بورس گزارش کنند. عدم ارائه گزارش طی مهلت مقرر به بورس به منزلۀ تایید گزارش تسویه و اسقاط حق اعتراض به آن از سوی کارگزاران می‌باشد.

فصل ششم: تحویل کالا و تسویه نهایی

مادۀ 39 : قرارداد آتی پس از آخرین روز معاملاتی، وارد دوره تحویل می شود و طرفین قرارداد آتی باید نسبت به طی فرایند تحویل اقدام نمایند.

مادۀ 40 :دوره تحویل از روز کاری بعد از آخرین روز معاملاتی شروع و تا پایان ماه قرارداد ادامه می یابد.

مادۀ 41 :دارندگان موقعیت تعهدی فروش باز، پنج روز کاری قبل از آخرین روز معاملاتی باید توسط کارگزار مربوطه گواهی آمادگی تحویلو رسید انبار را تحویل اتاق پایاپای دهند.

تبصره: چنانچه مدارک فوق در مهلت مذکور به بورس ارائه نگردد،قرارداد آتی بر اساس قیمت تسویه روزانه آن‌روز، تسویه نقدی شده و نامبرده مشمول جریمه های مقرر در قرارداد آتی خواهد شد.

مادۀ 42 : یک روز کاری پس از پایان مهلت ارسال گواهی آمادگی تحویل ، اتاق پایاپای اعلامیه تحویل را بر اساس اولویت زمانی برای مشتریان دارای موقعیت تعهدی خرید باز از طریق کارگزاران مربوطه ارسال می‌نماید. کارگزاران مربوطه باید اعلامیه تحویل را بلافاصله پس از دریافت از اتاق پایاپای به اطلاع مشتریان برسانند. این اعلامیه باید شامل موارد ذیل باشد.

1- مقدار و مشخصات کالای تحویلی

2- نام فروشنده کالا

3- زمان‌بندی و نحوۀ تحویل

4- آدرس انبارهای محل تحویل کالا و مقدار کالا در هر انبار

5- نام و آدرس نماینده فروشنده که خریدار برای تحویل گرفتن باید با آن در تماس باشد

6- گزارش معاملات خریدار بر روی قرارداد آتی شامل زمان خرید یا فروش و تعداد قراردادهای آتی خریداری شده یا فروخته شده طی دوره

7- مشخصات رسید انبار

8- هزینه های خدمات و کارمزد تحویل کالا

9- سایر اطلاعات مورد نیاز به تشخیص بورس

مادۀ 43 : دریافت کنندگاناعلامیه تحویل باید حداکثر تا سه روز کاری قبل از پایان دورۀ معاملاتی 25 درصد ارزش دارایی تعهد شده در قرارداد آتی بر حسب آخرین قیمت تسویه روزانه را بعنوان پیش پرداخت تحویل به حساب اتاق پایاپای واریز نموده و فیش واریزی را از طریق کارگزار مربوطه به اتاق پایاپای ارائه نمایند.

تبصره:چنانچه وجه فوق تا سه روز کاری قبل از پایان دورۀ معاملاتی پرداخت نگردد، قرارداد آتی تسویه نقدی شده و نامبرده مشمول جریمه های مقرر در قرارداد آتی خواهد شد

مادۀ 44 : خریدارانی که در سه روز پایانی دوره معاملاتی اقدام به باز نمودن موقعیت تعهدی خرید می‌نمایند باید 25 درصد ارزش قرارداد آتی را نیز بعنوان پیش پرداخت تحویل بپردازند.

مادۀ 45: دارنده موقعیت تعهدی خرید حداکثر یک روز کاری بعد از آخرین روز معاملاتی باید وجه باقی مانده قرارداد آتی را به حساب اتاق پایاپای واریز و فیش واریزی را به کارگزار ارائه نماید. کارگزار مربوطه با ارائه فیش واریزی به اتاق پایاپای، رسید انبار مربوطه را از اتاق پایاپای دریافت می نماید.

تبصره:چنانچه وجه فوق در مهلت مقرر پرداخت نگردد، قرارداد آتی تسویه نقدی شده و نامبرده مشمول جریمه های مقرر در قرارداد آتی خواهد شد.

مادۀ 46:اتاق پایاپای مبالغ دریافتی از کارگزار خریدار را حداکثر تا پایان روز کاری بعد به حساب کارگزار فروشنده منظور می نماید.

تبصره: چنانچه خریدار در موعد مقرر نسبت به دریافت کالا از انبار معرفی شده از طرف فروشنده اقدام ننماید، کلیه هزینه ها و خسارات مترتبه بعد از آن تاریخ به عهده خریدار می باشد.

مادۀ 47 :چنانچه خریدار پس از دریافت کالا هرگونه اختلافی در مورد مشخصات کالای دریافتی با مشخصات قرارداد آتیمشاهده نماید، باید مراتب را حداکثر تا پانزده روز کاری بعد از پایان دوره تحویل کتباً به بورس و هیئت داوری اعلام کند. عدم اعلام مراتب طی مهلت مقرر به منزلۀ تایید ایفای تعهدات فروشنده و اسقاط حق اعتراض به آن از سوی خریدار می‌باشد.

سایر موارد:

مادۀ 48 : جریمه های مقرر در قراردادها از محل موجودی حساب عملیاتی مشتری و در صورت عدم تکافو از محل سپرده‌ها و تضامین کارگزار مربوطه نزد اتاق پایاپای کسر و به حساب طرف مقابل منظورخواهدشد.

مادۀ 49- چنانچه مواعد تعیین شده در این دستورالعمل مصادف با روز تعطیل باشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز پس از تعطیل موعد محسوب می‌شود.

مادۀ 50- مدیران و کارکنان شرکت‌های کارگزاری ،بورس و سازمان ، همسر و فرزندان تحت تکفل ایشان حق خرید و فروش قرارداد آتی را ندارند.

مادۀ 51- در صورت نقض هر یک از مفاد این دستورالعمل توسط اشخاص ذی‌ربط، بورس موظف است براساس مقررات مربوطه به تخلفات آنها رسیدگی یا حسب مورد نقض مقررات توسط آنها را به مرجع ذی‌صلاح گزارش نماید.

مادۀ 52- در صورت لزوم، این دستورالعمل به ترتیب زیر اصلاح خواهد شد:

1- به پیشنهاد هیئت مدیره بورس و تصویب هیئت مدیره سازمان،

2- به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیئت مدیره سازمان.


22 فوریه 2009, 22:14
مشخصات شخصی
مشاهده پست های قبلی:  نمایش بر اساس  
پاسخ به موضوع   [ یک پست ] 

افراد آنلاین

کاربران حاضر در این تالار: - و 6 مهمان


شما نمی توانید در این تالار موضوع جدید باز کنید
شما نمی توانید در این تالار به موضوع ها پاسخ دهید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را ویرایش کنید
شما نمی توانید در این تالار پست های خود را حذف کنید
شما نمی توانید در این تالار ضمیمه ارسال کنید

جستجو برای:
پرش به:  
 cron
Powered by phpBB © phpBB Group
تبادل لینک | تماس با ما | دریافت قیمت کالاهای معامله شده از طریق ایمیل | تبلیغات در سایت | قیمتهای روزانه کالاهای پایه ایی در سایت | نقشه سایت | صفحه اصلی سایت | مقالات سایت


تمام حقوق برای سایت بورس کالا محفوظ است. نقل و استفاده از مطالب سایت  بورس کالا فقط با ذکر نام و لینک آدرس سایت بورس کالا مجاز است.
نوشته ها و نظرات کاربران سایت ، نظر شخصی افراد بوده و لزوما مورد تایید سایت نیست
توجه : سایت بورس کالا ، یک سایت مستقل و خصوصی بوده و ارتباطی با شرکت بورس کالای ایران ندارد